CẦN THƠ: KIỂM TRA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY GIÀY TAEKWANG

Tuần qua, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, đã đi xuống thực địa kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nhà máy sản xuất giày bán thành phẩm của Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ.dự án Nhà máy bán thành phẩm giày thể thao TaeKwang Cần Thơ có diện tích quy hoạch 62,63ha, gần 500 hộ dân bị ảnh hưởng Đến nay, đã kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường được 482 trường hợp


Tuần qua, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, đã đi xuống thực địa kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Nhà máy sản xuất giày bán thành phẩm của Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ, dự án Nhà máy bán thành phẩm giày thể thao TaeKwang Cần Thơ có diện tích quy hoạch 62,63ha, gần 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường được 482 trường hợp, tương đương diện tích 57,93ha; đã phê duyệt bồi thường 324 hộ với số tiền 260 tỉ đồng, diện tích 37ha, đã chi trả bồi thường được 272 hộ, với số tiền hơn 222 tỉ đồng… Chủ đầu tư dự án kiến nghị thành phố cần tập trung giải phóng mặt bằng khu vực đường vào nhà máy (cổng phía đường Quang Trung -Cái Cui), khu vực nhà ăn và khu vực xử lý nước thải… để dự án triển khai đúng tiến độ.
Phó Chủ tịch thành phố Đào Anh Dũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ Chi nhánh quận Cái Răng và quận Cái Răng tập trung áp giá, phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đối với phần diện tích còn lại. Cần ưu tiên giải quyết ngay tại vị trí đường vào nhà máy cổng phía đường Quang Trung-Cái Cui./.